ДЗИ БЕЛ 2022: Цялата матура + отговорите!

Вижте въпросите и техните отговори

от Кременa Рикова
1,6K прочитания
Пробна матура по английски език 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЧАСТ 1 (Време за работа: 60 минути)

 Отговорите  на  задачите  от  1.  до  21.  вк лючително  отбелязвайте  в  листа  за  отговори.

 1. В кой ред думата е изписана правилно?

А) идеален Б) еднакав В) прелесна Г) расъдлив

 1. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) Заради снеговалежа пътищата в западна Стара планина са затворени за автомобили.

Б) При спазване на правилата за сигурност архиварят предоставя достъп до документа.

В) За изграждането на дървени зглобяеми къщи се използват само качествени материали.

Г) Обсъждат се няколко финансови механизма за отпускане на заеми в публичния сектор.

 1. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) Основна заслуга за спечеленото отличие има старши треньорът на отбора.

Б) Под прозореца в хола поставихме тъмносин диван и дизайнерска маса.

В) Напоследък се отчита значителен ръст на заплахите в киберпространството.

Г) Преди две седмици 80 годишният творец даде интервю по телевизията.

 1. В кое изречение е допусната граматична грешка?

А) Българските лекоатлети добавиха още два медала към колекцията си от отличия.

Б) Един от предложените критерии за оценяване се оказа неприложим в практиката.

В) За треньор на отбора избраха брат ми – най-добрият волейболист в областта.

Г) В електронния портал могат да се проверяват здравните и пенсионните осигуровки.

 1. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

В   Министерство  (А) на външните работи българският и гръцкият   министъ р  (Б) са  провели разговори, на  които  (В) са присъствали не само официални лица. Господин Петров, Вие бяхте ли  поканен  (Г)?

 1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

А) В старинния храм няма дори прозорци, а само малки отвори, приличащи на очи.

Б) Предпочитам да се разхождам по крайбрежната алея, а не по пясъчната ивица.

В) Туристите се любуваха на Троянската планина преминавайки през Беклемето.

Г) Нека насочим вниманието си, уважаеми посетители, към последната зала на музея.

 1. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Никой в градчето обаче не знаеше нито откъде беше дошъл чужденецът, нито какво е истинското му име.

Б) Въпреки, че мъглата ставаше все по-гъста, туристът реши да не спира, а да продължи да се изкачва към върха.

В) Харесва ми да пътувам не само, защото виждам  нови места, но и защото така опознавам различни култури.

Г) Наблюдавайки хората около себе си, той се убеди напълно, че, за да успее в живота, трябва да продължи да учи.

 1. В листа за отговори запишете правилната форма на думата, поставена в скоби.

Тези витамини влияят позитивно върху детската (имунен) система.

 1. В листа за отговори запишете правилно САМО думата, в която е допусната правописна грешка.

Причините, довели до необходимостта от окрепване на сградите, са комплексни.

 1. В листа за отговори запишете правилната граматична форма на думата, поставена в скоби.

Факултетът предлага обучение в три чуждоезикови (профил).

 1. В листа за отговори запишете правилната форма САМО на думата, в която е допусната граматична грешка.

Режисьорът участва на кинофестивала с най-новия му филм и получи голямата награда.

 1. В листа за отговори запишете правилната форма САМО на думата, в която е допусната граматична грешка.

Госпожице Стоянова, бихте ли повикала и тримата участници в конкурса на сцената?

 1. В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете ЦЕЛИЯ текст в листа за отговори, като поставите пропуснатите знаци.

Дебютът ѝ в киното е през 1924 г. когато е само на деветнайсет. Не кой да е, а самият Робърт Вине я взема за ролята на младо девойче във филма си, озаглавен Имах един приятел. Играла под псевдонима Ива-Ваня младата българка се справя отлично. И критиците и зрителите много я харесват поради което продуценти и режисьори бързат да я ангажират за нови роли.

Запознайте  се  с  текста  и  диаграмата  и  изпълнете  задачите  към  тях  (от  14.  до  21. включително).

ТЕКСТ 1

–  Как можем да мотивираме децата да четат самостоятелно в дигиталната ера?

–   На първо място бих препоръчала да започнем да четем на децата от най-ранна възраст. Аз съм дълбоко убедена, че това е важно – не в смисъла на научаване или усвояване на знания, а най-вече за укрепване на връзката между родител и дете и след това за превръщането на книгата в естествена част от ежедневието на детето. На по-следващ етап е важно да четем на детето с артистичен и изразителен глас – особено когато то започне да разбира повече. И последното нещо  – но не и на последно място  – е личният пример. Когато детето вижда родителите си да четат не по задължение, а защото това им е приятно и им носи положителни емоции, е по-вероятно и то самото да прояви по-голям интерес към четенето. Според мен не е добра идея да насилваме децата да четат нещо, към което нямат интерес. Това важи най-вече за периода, когато самостоятелно започват да четат. Тогава е много важно да ги оставим сами да избират това, което е интересно за тях.

–  Какви според Вас са основните ползи от четенето за развитието на децата?

–  Често си мисля какво пък толкова ще стане, ако децата не четат. Преди време се е казвало: „Хайде, вземи свърши малко работа, само четеш“, което ми напомня на днешното: „Хайде, вземи прочети нещо, само гледаш в този таблет“. Четенето има много достойнства, но на мен най-вече ми харесва това, че докато четеш, се превръщаш в съавтор и активен участник в този процес. Тоест не си само пасивен получател на информация.

 Аз  съм  напълно  убедена,  че  ако  има  един  милион  души,  които  четат  един  и  същ  роман,  всеки  от  тях  в  съзнани ето  си  вижд а  различ на  картина.  Д окато  очите  четат,  мозъкът  преработва информ ацията,  фантазията  рисува  по  неповторим  начин.  За  ме н  това  е  страхотна  тренировка  за  ума  и  за  въображението.

Аз харесвам също и филмите, те са прекрасен вид творчество, но там виждаш как изглежда даден герой, а при четенето всеки може да си го представи различно. Четенето вече не е просто източник на информация, дори вече не смятам, че то има основна роля за подобряването на правописа и правоговора. То е преди всичко инструмент, с който запазваме и развиваме въображението си.

И нещо изключително важно – особено що се отнася до деца – четенето не изморява, не изтощава и не насилва сетивата по начина, по който го правят филмите или компютърните игри.

ТЕКСТ 2 (ДИАГРАМА)

Зависимост между резултатите по четивна грамотност в точки (от 340 до 480) и четенето на различни текстове според изследването PISA през 2018 г.

Източник: Институт за изследване на образованието – собствени изчисления на база на данните от OECD/PISA 2018

 1. Защо според Текст 1 родителите трябва да четат на децата си от най-ранна възраст?

А) Така успешно се подпомага по-бързото развитие на детето.

Б) Така детето започва да усвоява знания от най-ранна възраст.

В) Защото четенето на глас развива артистичността на детето.

Г) Защото четенето влияе позитивно на връзката родител – дете.

 1. Коя от посочените позиции се оспорва в Текст 1?

А) Личният пример на родителите като читатели е много важен за децата.

Б) Всеки в ролята на читател неусетно става и съавтор на прочетеното.

В) Четенето и гледането на филми еднакво развиват въображението ни.

Г) Компютърните игри и филмите могат да влияят негативно върху сетивата ни.

 1. Какъв извод може да се направи от думите на интервюираната в Текст 1?

А) Четенето ни кара да се превъплъщаваме в любими герои от книгите. Б

) Четенето е в основата на стремежа да променяме света към по-добро.

В) Четенето е ценно най-вече с това, че дава простор на въображението ни.

Г) Читателят за разлика от зрителя е пасивен получател на информация.

 1. Каква е връзката между четенето на различни текстове и резултатите по четивна грамотност според диаграмата?

А) Четенето на различни текстове не се отразява на резултатите по четивна грамотност.

Б)  Четенето  на  текстове  от  художествената  литература  повишава  резултатите  по  четивна грамотност.

В) Четенето на текстове от документалната литература повишава в най-голяма степен четивната грамотност.

Г) Тези, които не четат вестници и комикси, имат по-ниски резултати по четивна грамотност.

 1. Запишете кои от текстовете, посочени в диаграмата, се имат предвид в подчертания абзац от Текст 1.
 2. Като имате предвид информацията от Текст 1 и от диаграмата, запишете СЪС СВОИ ДУМИ ЕДИН аргумент в подкрепа на твърдението, че четенето има много достойнства.
 3. Запишете СЪС СВОИ ДУМИ каква е разликата между четенето на роман и гледането на филм според интервюираната в Текст 1.
 4. Като имате предвид данните от диаграмата, коментирайте в текст до 5 изречения следното:

–   Четенето на кои текстове има най-голям принос за развитието на четивната грамотност? Аргументирайте отговора си.

– Разтълкувайте близките резултати по четивна грамотност на четящите и нечетящите текстове от списания.

– Четенето на кои текстове влияе по сходен начин върху четивната грамотност? Аргументирайте отговора си.

ЧАСТ 2 (Време за работа: 60 минути)

 От говорите  на  задачите  от  22.  до  40.  включително  отб елязвайте  в листа  за отговори.

 1. В листа за отговори запишете САМО паронима, с който да поправите лексикалната грешка в изречението.

Слушате регионалната програма на нашето радио всеки ден на чистота 104.1 Mhz.

 1. За всяко празно място изберете УМЕСТНАТА дума и я запишете срещу съответната буква в листа за отговори.

Историята на с. Арбанаси е богата, а имената на много жители на селището са записани в героичния

……… (А). Но това, което е запазено до днес и което най-ярко ……… (Б) епохата, са запазените

224 къщи с богата вътрешна ………. (В).

А) стенопис, живопис, летопис

Б) поразява, отразява, отрезвява

В) окраска, украса, красота

 1. Кой конфликт  е  заложен  в  интерпретацията  на  темата  за  обществото  и  властта  в„Андрешко“?

А) свобода – робство

Б) водач – общество

В) човек – институция

Г) идеализъм – прагматизъм

 1. Кой от проблемите е интерпретиран и в двата посочени откъса?

Горко вам, безумни, овци заблудени,

със гръцка отрова що сте напоени (…)

Та не вашто племе срам нанася вам,

о, безумни люде, а вий сте му срам! (Ив. Вазов, Паисий)

Вместо да бъдат първенци на народа си, те се отказваха от своето и възлюбваха чуждото, срамуваха се от своето и се гордееха с чуждото. (Д. Талев, Железният светилник)

А) за страха от поемане на отговорност

Б) за срамното родоотстъпничество

В) за нуждата на народа от водачество

Г) за необходимостта от саможертва

 1. Кой от мотивите е интерпретиран в „Посвещение“ на Петя Дубарова?

А) за невъзможното щастие в любовта

Б) за преобразяващата сила на любовта

В) за неизбежната раздяла в любовта

Г) за красотата като извор на любовта

 1. С коя от идеите се свързва заглавието „Спасова могила“ в контекста на творбата?

А) за високото пространство на спасителния подвиг

Б) за почитта към чудотвореца – лечител и спасител

В) за спасението от самотата и отчуждението на човека

Г) за надеждата за спасение от житейските страдания

 1. Какъв е смисълът на началното обръщение на лирическия говорител в „История“?

Какво ще ни дадеш, историйо,/ от пожълтелите си страници?

А) Внушава примирението на лирическото „ние“ пред равнодушието на историята.

Б) Подчертава иронията на лирическия говорител към историята като отживелица.

В) Изразява полемичната нагласа на лирическия говорител в диалога му с историята.

Г) Разкрива идеята на лирическото „ние“, че историята е без значение, защото е остаряла.

 1. Кое от твърденията за описанието от „Крадецът на праскови“ е НЕВЯРНО?

Към края на седмицата задуха топъл и сух вятър. Той сякаш идваше направо от пустинята, далеч от юг, носеше се ниско над земята и не водеше по небето нито едно облаче. Дълги ивици прах сочеха скритото между дърветата шосе и се разпръскваха на облаци из околността. Лазурът на небето потъмня и в сухата обилна светлина се промъкна нещо болезнено и неспокойно.

А) Внушава тревожно и напрегнато настроение у читателя.

Б) Разкрива критичната позиция на разказвача спрямо войната.

В) Създава смислови връзки между природното и човешкото.

Г) Подсказва бъдещата трагична съдба на част от героите.

 1. Кое от твърденията е вярно?

А) Както в „До моето първо либе“, така и в „Крадецът на праскови“ любовта е представена като  жизнеутвърждаваща сила.

Б) За разлика от „До моето първо либе“ в „Крадецът на праскови“ саможертвата за родината е представена като най-висша човешка ценност.

В) Както в „До моето първо либе“, така и в „Крадецът на праскови“ смъртта е видяна като изход от неосъществената трагична любов.

Г) За разлика от „Крадецът на праскови“ „До моето първо либе“ утвърждава юнашката смърт като път към осъществяване на свят идеал.

 1. Родното като свят на здрави морални устои е интерпретирано в:

А) „Балкански синдром“

Б) „Железният светилник“

В) „Аз искам да те помня все така“

Г) „Бай Ганьо журналист“

 1. Писаната история като основен носител на паметта за славното минало присъства в:

А) „Паисий“ Б) „История“

В) „Ноев ковчег“

Г) „Борба“

 1. В кои две творби саможертвата се утвърждава като ценност?

А) „До моето първо либе“ и „Новото гробище над Сливница“

Б) „Борба“ и „При Рилския манастир“

В) „Честен кръст“ и „Андрешко“

Г) „Паисий“ и „Песента на колелетата“

 1. Коя тема е интерпретирана в откъса от стихотворението „Вечерна песен“ на Елисавета Багряна?

Изнизва се, изнизва броеницата на дните ми човешки. Търкулват се неудържими

от пръстите ми отмалели зърната черно-бели.

И все едно –

били те леки или тежки, празни или пълни,

все едно –

ще ги погълне зърно подир зърно

в неразгаданата си тайна вечната безкрайност…

А) за миналото и паметта

Б) за вярата и надеждата

В) за избора и раздвоението

Г) за живота и смъртта

35. Съпоставете интерпретациите на темата за природата в „Спи езерото“ и в „Градушка“ и запишете ЕДНА разлика между тях в листа за отговори.

36. В листа за отговори разтълкувайте заглавието „Песента на колелетата“ в контекста на творбата.

37. В листа за отговори запишете ЕДНА функция на аз-повествованието в „Балада за Георг Хених“  за смисъла на творбата

38. В листа за отговори запишете ЕДНА характерна черта за жанра на елегията, проявена в „Аз искам да те помня все така“.

39. Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В листа за отговори срещу съответната буква запишете цифрата, съответстваща на името на автора.

А) „Градушка“

1. Никола Вапцаров

Б) „Ноев ковчег“

2. Йордан Радичков

В)  „Вяра“

3. Пейо Яворов

 1. В текст до 5 изречения съпоставете интерпретациите на темата за човека и властта в посочените откъси.

*

Ако някой протестира, ако е опасен, ако искате да укротите някого –

не го хвърляйте в затвор, спестете си оковите,

не повтаряйте грешката на Средновековието:

не произвеждайте светци.

Не окови – пари му дайте,

не тъмница – оградете го с вещи, не присъди – дайте му звания, ордените не пестете!

Дори да не иска – насила му давайте и публично

издигайте го нагоре,

нагоре –

от пост на пост го качвайте нагоре:

като по стъпала на ешафод!

 

Ако не загуби главата си и там, а слезе с усмивка лека – викайте

в петте посоки на света:

– Ето го човека! („Автореквием“, Ст. Цанев)

*

– Кой си ти? – попита го Дяволът.

– Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци са мои  братя. О, колко грозна е земята и

колко са нещастни хората!

Това говореше млад момък с изправено чело и стиснати юмруци. Той стоеше пред стълбата –

висока стълба от бял мрамор с розови жилки.

(…)

През всеки три стъпала Дяволът взимаше своя малък откуп. Но момъкът вървеше, той даваше с готовност всичко, стига да стигне там и да отмъсти на тия тлъсти князе и принцове! Ето едно стъпало, само още едно стъпало, и той ще бъде горе! Той ще отмъсти зарад братята си!

(…)

Той беше вече най-горе. И изведнъж в лицето му грейна усмивка, очите му заблестяха с тиха радост и юмруците му се отпуснаха. Той погледна пируващите князе, погледна доле, дето ревеше и проклинаше сивата дрипава тълпа. Погледна, но нито един мускул не трепна по лицето му: то бе светло, весело, доволно. Той виждаше доле празнично облечени тълпи, стоновете бяха вече химни.

– Кой си ти? – дрезгаво и лукаво го попита Дяволът.

– Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя! О, колко красива е земята и колко са щастливи хората! („Приказка за стълбата“, Хр. Смирненски)

ЧАСТ 3 (Време за работа: 120 минути)

 1. Напишете аргументативен текст в обем до 4 страници по ЕДНА от следните две теми:

Тема за есе:  Тежестта на думите

Тема за интерпретативно съчинение: Споменът – скръб и утеха  (Интерпретативно съчинение върху „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов)

Аз искам да те помня все така:

бездомна, безнадеждна и унила,

в ръка ми вплела пламнала ръка

и до сърце ми скръбен лик склонила.

Градът далече тръпне в мътен дим,

край нас, на хълма, тръпнат дървесата

и любовта ни сякаш пò е свята,

защото трябва да се разделим.

 

„В зори ще тръгна, ти в зори дойди

и донеси ми своя взор прощален –

да го припомня верен и печален

в часа, когато Тя ще победи!“

– О, Морна, Морна, в буря скършен злак,

укрий молбите, вярвай – пролетта ни

недосънуван сън не ще остане

и ти при мене ще се върнеш пак!

 

А все по-страшно пада нощ над нас,

чертаят мрежа прилепите в мрака,

утеха сетна твойта немощ чака,

а в свойта вяра сам не вярвам аз.

И ти отпущаш пламнала ръка

и тръгваш, поглед в тъмнината впила,

изгубила дори за сълзи сила. –

Аз искам да те помня все така…

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

Задача Верен отговор Брой точки
1. А 1
2. Б 1
3. Г 1
4. В 1
5. А 1
6. В 1
7. А 1
8. имунна 2
9. укрепване 2
10. профила 2
11. си 2
12. повикали 2
13. Дебютът ѝ в киното е през 1924 г., когато е само на деветнайсет. Не кой да е, а самият Робърт Вине я взема за ролята на младо девойче във   филма   си,   озаглавен    „ Имах   един   приятел.   Играла   под псевдонима  Ива-Ваня,  младата  българка  се  справя   отлично.  И критиците, и зрителите много я харесват, поради което продуценти и режисьори бързат да я ангажират за нови роли. 5
14. Г 1
15. В 1
16. В 1
17. Б 1
18. текстове от художествена литература 1
19.  Примерн и  отговори:

Четенето активира въображението и ума/доставя удоволствие.

Четенето може да повиши четивната грамотност.

2
20.  Примерен  отговор :

Четенето на роман дава възможност всеки да изгражда   собствени представи въз основа на прочетеното.

2
21. Текст 6
22. честота 2
23. А) летопис Б) отразява В) украса 3
24. В 1
25. Б 1
26. Б 1
27. Г 1

 

 

28. В 1
29. Б 1
30. Г 1
31. Б 1
32. А 1
33. А 1
34. Г 1
35.  Примерен  отговор:

В „Спи езерото“ изображението на природата изразява състояние на постигнат покой, а в „Градушка“ природата е представена като разрушителна стихия.

2
36.  Примерн и  отговори:

Заглавието се свързва с прозрението за смисъла на човешкия живот. Заглавието се свързва с прозрението за ценността на любовта между хората/на    търсената    и    постигната    хармония/на    радостта    от творческия труд.

2
37.  Примерн и  отговори:

Аз-повествованието внушава достоверност на разказваната история. Чрез   аз-повествованието   се   разкрива   разликата   между   малкия Виктор и порасналия герой разказвач, който преоткрива себе си.

2
38.  Примерен  отговор:

Характерна за жанра на елегията черта, проявена в „Аз искам да те помня все така“, е тъгата/скръбта, породена от раздялата.

2
39. А) 3

Б) 2

В) 1

3
40. Текст 6
41. Текст 30

Прочетете още:

Кога ще са матурите 2023 г.?

Скала за оценяване на матурите

Примерна матура по БЕЛ 12 клас 2023

Ето колко точки трябва да имате за 6 на ДЗИ БЕЛ 12 клас!

 

Препоръчани статии

Оставете коментар

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочетете още