Примерни задачи за НВО по БЕЛ 2022 за 10 клас

Ще има 23 задачи

от Кремена Рикова
1,2K прочитания
пробен изпит 7 клас

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 10 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 2022 ГОДИНА

1. Цели на НВО по български език и литература в 10 клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба No 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:
диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от 10 клас;
установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас от първия гимназиален етап;
установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература в края на първия гимназиален етап, определени в държавния образователен стандарт (ДОС) за общоо бразователна подготовка;
измерване на степента на постигане на отделни компетентности, свързани с четенето с разбиране като част от функционалната грамотност;
мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието.

2. Учебно съдържание:
3.1. Системата от задачи по български език цели установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първия гимназиален етап и в учебните програми за 8 клас, за 9 клас и за 10 клас.

3. Видове задачи:
14 задачи с избираем отговор;
6 задачи с кратък свободен отговор;
1 задача за редактиране;
1 задача с разширен свободен отговор (формулиране на теза или на антитеза);
1 задача за създаване на текст (резюме, заявление или CV).

Примерни задачи по БЕЛ за 10 клас от НВО през 2021 г.*

4.1. Задачи с избираем отговор
Използваният в текста глагол неглижирам е употребен със значение:
А) пренебрегвам
Б) превъзнасям
В) преодолявам
Г) преоценявам

4.2. Задачи с кратък свободен отговор
В листа за отговори запишете какво е подчертаното изразно средство в стиха: Но тиранът люти да убий духът

4.3. Задача с разширен свободен отговор
В листа за отговори формулирайте и запишете в 3 4 изречения

СОБСТВЕНА теза по ЕДНА от посочените теми:
Цената на чистата съвест
Вечната истина

4.4. Задача за създаване на текст
Предайте в резюме съдържанието на Текст 1.

*Представените задачи не следва да се възприемат като типови задачи, които задължително ще се включват във всеки тестов вариант за НВО в края на 10 клас. Проверяваните езикови и литературни знания и умения ще са съобразени с отделни очаквани резултати от ДОС за общообразователна подготовка и от учебните програми, като формулировките на съответните тестови задачи предполагат вариативност и няма да следват един и същ типизиран модел.

5. Оценяване
Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността ѝ.

Максималният брой точки от изпита е 100 т.

Препоръчани статии

Оставете коментар

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочетете още