Прием в гимназия след 7 клас: всичко, което трябва да знаете!

График на датите за кандидатстване за гимназия

от Кременa Рикова
986 прочитания
прием в гимназия след 7 клас 2023/2024 г.

Изпитите за НВО след 7 клас минаха. В очакване на резултатите родителите и ученици обмислят къде да кандидатстват и коя гимназия да изберат? За да се ориентирате какво трябва да направите, ви предлагаме информация за кандидатстване в гимназия след 7 клас:

Как да успеете на изпита по БЕЛ в края на учебната година?

Кога се подават заявленията за участие в първо класиране?

В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Как се подават документите за прием в гимназия след 7 клас?

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Уроци по БЕЛ и математика за НВО 7 клас!

График на датите по прием в гимназия след 7 клас:

Първо класиране

До 12 юли 2023 г. – Обявяване на резултатите от първо класиране

13 юли 2023 г. – 17 юли 2023 г.- Записване в училището, в което детето е прието или отказване на прием и подаване на заявление за участие на второ класиране

Второ класиране

До 19 юли 2023 г. – Обявяване на резултати от второ класиране

20 юли- 24 юли 2023 г. – Записване в училището, в което детето е прието или отказване на прием и подаване на заявление за участие на трето класиране

Трето класиране

25 юли 2023 г. – Обявяване на свободните места за трето класиране

26 юли – 27 юли 2023 г. вкл. – Подаване на документи за участие на трети етап на класиране

31 юли 2023 г.- Обявяване на резултатите от трето класиране

1 август  – 2 август 2023 г. вкл. – Записване на учениците приети на трето класиране

Четвърто класиране

До 4 август 2023 г. вкл. – Обявяване на незаетите места след трето класиране

7 август – 8 август 2023 г. вкл. – Подаване на документи за участие на четвърти етап на класиране

11 август  – 14 август 2023 г. вкл. – Записване на учениците приети на четвърто класиране

Остатъчни места

До 16 август 2023 г. вкл. – Обявяване на незаетите места след четвърто класиране

До 11 септември 2023 г.(Определя се от директорите) – Попълване на незаетите места след трето класиране

Образуване на бал

Балът при кандидатстване след седми клас се образува спрямо резултатите от НВО и годишните оценки по Български език и литература (БЕЛ) и Математика (МАТ).

Годишните оценки по предметите се приравняват по следната скала:

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

За повечето училища

Формулата за сформиране на бал в повечето училища е:

2 х точки от матурата по БЕЛ + 2 х точки от матурата по МАТ + Точки от оценка за годината по БЕЛ + Точки от оценка за годината по МАТ= бал на кандидатстващия ученик

Максималният бал е 500 точки

2х НВО БЕЛ (Макс. 100) + 2х НВО МАТ (Макс. 100) + Годишна оценка (Макс. 50) + Годишна оценка МАТ (Макс. 50)= 2х100 + 2х100 + 50 + 50 = 500

Специализирани училища

Някои училища, които предлагат специализирана профилирана подготовка като Математическите, Природоматическите гимназии, НГДЕК и НУКК използват различна формули.

В Софийската Математическа Гимназия (СМГ), например, балът се сформира по следната формула:

1 х НВО БЕЛ + 3 х НВО МАТ + Годишна оценка БЕЛ + Годишна оценка МАТ

Други училища провеждат свои вътрешни изпити/състезания или използват оценките от областен (втори) кръг на олимпиадите по конкретния предмет.

Например гимназиите с хуманитарен или научен профил на обучение като:

В Националната Гимназия по Древни Езици и Култура (НГДЕК):

  • се използват годишната оценка по  БЕЛ + годишната оценка История и цивилизация + 2х НВО БЕЛ (Макс 100) + 2х точки от вътрешен изпит или оценка от областен илинационален кръг на олимпиадата по история и цивилизация

В Националната Природоматематическа Гимназия се кандидатства за различни профили:

  • Профил Математика и Информатика – 1 х НВО БЕЛ + 3 х НВО МАТ + Годишна оценка БЕЛ + Годишна оценка МАТ
  • Профил Математика и Физика – 1 х НВО БЕЛ + 1х НВО МАТ + 2х точки от областен/национален кръг на олимпиадата по физика или вътрешното състезание на НПМГ с модул физика + Годишна оценка по МАТ + Годишна оценка по Физика
  • Профил Биология и Химия – 1х НВО БЕЛ + 1х НВО МАТ +2х точки от областен/национален кръг на олимпиадата по биология или вътрешното състезание на НПМГ с модул биология

ГРАФИК:

прием в гимназия след 7 клас 2023/2024 г.

Прочетете още:

Ранни записвания за 7 клас КУРС БЕЛ + МАТЕМАТИКА НВО 2023/2024

НВО БЕЛ 7-ми клас 2023: вижте теста и текста за преразказ + ОТГОВОРИ

НВО МАТЕМАТИКА 7-ми клас 2023: задачите + отговорите!

Примерен тест по математика за 7 клас НВО 2023

Препоръчани статии

Оставете коментар

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочетете още